Centrum usług internetowych UMG

Dostępne usługi


Po rejestracji w systemie użytkownik orzymuje możliwość aktywacji usług:

  1. 1) Bezprzewodowy dostęp do internetu eduroam
  2. 2) Usługa dostępu do Office365 Online w planie A1
    - dzięki uruchomieniu tej usługi zyskuje także dostęp do
    Wirtualnej Uczelni - usosweb.usos.umg.edu.pl