Centrum usług internetowych UMG

Jak działa system

Informacje dla studenta:

Podczas rejestracji student zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez wprowadzenie odpowiednich danych osobowych, adresu e-mail (powinien być to adres e-mail używany wcześniej w procesie rekrutacji na studia).

Po zatwierdzenie danych rejestracji Portal CUI zweryfikuje dane studenta w elektronicznym systemie procesu kształcenia. Jeśli podczas weryfikacji dane nie zostaną odnalezione lub częściowo nie są zgodne z podanymi informacjami przez studenta, to system wygeneruje odpowiedni komunikat.

Jeśli tożsamość studenta zostanie zweryfikowana to zostanie wygenerowany odpowiedni komunikat, a na skrzynkę pocztową studenta zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po odebraniu tej wiadomości i kliknięciu na link aktywacyjny następuje końcowa weryfikacja studenta, a konto zostanie aktywowane w systemi CUI.

Po aktywacji konta na skrzynkę pocztową studenta zostanie wysłana wiadomość powitalna zwawierająca niezbędne informacje do zalogowania się w systemie CUI.

Uwaga!

Jeśli w elektronicznym systemie procesu kształcenia (Wirtualna Uczelnia, e-Dziekant) w danych studenta brakuje adresu e-mail (kontaktowy, zamieszkania), jest on nieprawidłowy, albo student z jakiś powodów utracił dostęp do swojej poczty elektronicznej, a używa obecnie całkiem innego prywatnego adresu e-mail to nie jest możliwe przeprowadzenie rejestracji w systemie CUI.

Rozwiązanie problemu:
W takich przypadkach student chcący skorzystać z systemu CUI zobowiązany jest do uzupełnienia/zaktualizowania adresu e-mail w swoim Dziekanacie.

Jeśli student nie posiada adresu e-mail to musi taki adres pocztowy utworzyć, a następnie informacje o swoim adresie powinien przekazać do Dziekanatu.

Warto sprawdzać folder SPAM w przypadku kiedy nie możemy odnaleźć poczty nadesłanej przez system CUI.Informacje dla pracownika:

Pracownik UMG zatrudniony na umowę o pracę musi posiadać osobistą (imienną) szkrzynkę pocztową z domeny umg.edu.pl lub subdomen [au, sjo, bg, zti, we, wm, wn, wpit]. Konto pocztowe musi fizycznie istnieć. Nie wolno używać kont funkcyjnych przeznaczonych np. dla Dziekanów, Rektorów itp.

Podczas rejestracji pracownik zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez wprowadzenie odpowiednich danych osobowych, służbowego adresu e-mail w formacie j.nowak@[subdomena].umg.edu.pl.

Po zatwierdzenie danych rejestracji Portal CUI zweryfikuje istnienie konta pocztowego pracownika UMG.

Jeśli prawidłowość konta zostanie zweryfikowana to system wyśle na skrzynkę pocztową pracownika wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po odebraniu tej wiadomości i kliknięciu na link aktywacyjny następuje końcowa weryfikacja pracownika, a konto zostanie aktywowane w systemi CUI.

Po aktywacji konta na skrzynkę pocztową pracownika zostanie wysłana wiadomość powitalna zwawierająca niezbędne informacje do zalogowania się w systemie CUI.

Uwaga!

Konta nieprawidłowe - funkcyjne będą usuwane z systemu!

Warto sprawdzać folder SPAM w przypadku kiedy nie możemy odnaleźć poczty nadesłanej przez system CUI.